Contact Us

Ak máte nejaké otázky alebo problémy, sú vám k dispozícii tieto kontakty:

E-mailové kontakty :

Všeobecné otázky: fe@finequipment.com

Veľkoobchod: veľkoobchod@finequipment.com

Korešpondenčná a fakturačná adresa, sídlo spoločnosti :
Adwiser Ltd.
Salajka 2674/21
909 01 Skalica
Slovenská republika

Identifikačné číslo: 50 681 681
DIČ: 2120428937
IČ DPH: SK2120428937

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Trnava, oddiel Ltd, vložka č. 39092 / T, dňa 18.1.2017.

Bankový kontakt :
Bankový účet: 2001142245/8330
IBAN: SK4683300000002001142245
BIC: FIOZSKBA (8330) – banka FIO
SWIFT: FIOZSKBA

Dozorný orgán :
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. +421 33/3212 527, +421 33/3212 521
fax č. +421 33/3212 523

Contact Form (biz)

Contact Form (biz)